Vafit

המשימה

יצירת ממשק ידידותי לניהול תהליכי פיתוח טכנולוגיים.

הפתרון

הקמת מערכת המספקת גם ללקוח וגם למפתח אפשרות בקרה ושליטה על כל חלקי הליך הפיתוח ואפשרות לפתיחת תקלה, עדכוני סטטוס ועוד.


הבא: Webpage