AllBadges

המשימה

הנגשת מאגר הסמלים הגדול ביותר בישראל.

הפתרון

אתר פורטפוליו המציע לחובבי סמלים ליהנות מהגישה למאגר הסמלים העצום יחד עם אפשרות להעמיק ולקבל מידע על כל אובייקט באופן ספציפי.


הבא: אופטיק ויז'ן